509 sayılı VUK Tebliğinde pek yakında devreye girecek taslak değişiklikler, ekli tabloda halk dilinde gösterilmiştir.